Masz pytania... Potrzebujesz szybkiej pomocy... Zadzwoń!

Zaloguj się

Zaloguj się do swojego konta MOBIPest

Zapomniałeś hasła?

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia corocznej, obowiązkowej akcji deratyzacyjnej na zasadach promocyjnych.
 2. Podmiotem przeprowadzającym akcje deratyzacyjną jest firma FRODO Leszek Teschner z siedzibą przy ul. Jana Brzechwy 2 w Poznaniu.
 3. Promocyjne ceny za obowiązują dla zleceń złożonych przed jej rozpoczęciem akcji.
 4. Akcja deratyzacyjna przeprowadzana jest przez firmę FRODO Leszek Teschner na podstawie:
  1. dla Miasta Poznania - § 13 uchwały Nr L/780/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poznania.
  2. dla pozostałych miast i gmin na zasadach obowiązujących w danej lokalizacji, na podstawi stosowego dokumentu obwieszczającego rozpoczęcie akcji.
 5. Deratyzacja przeprowadzana w ramach działań "Akcja deratyzacyjna 2017" ma charakter prewencyjny oraz rozpoznawszy. W przypadku obecności gryzoni na nieruchomości, bądź stwierdzenia ich obecności w czasie trwania akcji, należy podjąć kompleksowe działania w ramach deratyzacji interwencyjnej.

§2 Postanowienia szczegółowe

 1. Zlecanie na wyłożenie preparatu w ramach promocji, przyjmowane są od dnia ogłoszenia niniejszego regulaminu do dnia rozpoczęcia akcji deratyzacyjnej, poprzez formularz zawarty na stronie http://ad.frodopest.pl bądź prze email: biurofrodo@gmail.com.
 2. W ramach akcji deratyzacyjnej Firma FRODO, w każdym wyszczególnionym przez Zleceniodawcę punkcie, zobowiązuje się do:
  1. wyłożenia preparatu wysokiej, jakości (policzalnych saszetek zawierających preparat w postaci pasty lub/i kostki, o wysokiej atrakcyjności pokarmowej dla gryzoni w powiązaniu z preparatem w formulacji kostki woskowej, odpowiednim do stosowania w miejscach o podwyższonej wilgotności) w oznaczonych karmnikach tekturowych
  2. tam gdzie ze względów bezpieczeństwa, nie ma możliwości rozłożenia karmników tekturowych, domyślnie zostaną rozłożone zostaną karmniki plastikowe typu CECH - na klatkach schodowych - lub TUNEL - na zewnątrz
  3. oznakowania miejsca wyłożenia środku informacją, zgodnie z wymogami (rozłożenie naklejek informacyjnych, rozmieszczonych w widocznych miejscach)
  4. sporządzenia protokołu zbiorczego, obejmującego adresy zgodnie ze zleceniem, załączonego do faktury sprzedaży; na indywidualne zlecenie istniej możliwość wystawienia jednostkowych protokołów
  5. zebrania preparatu, na wyraźne zlecenie zarządcy nieruchomości, po zakończeniu akcji deratyzacyjnej – zbiórka preparatu nastąpi najpóźniej do 30 dni od zakończenia akcji deratyzacyjnej
  6. dostarczyć zleceniodawcy dokumenty stosowanych podczas akcji preparatów (karta charakterystyki, pozwolenie); dokumenty te będą ogólno dostępne od na stronie http://frodopest.pl/ad2017 , w części "do pobrania"
  7. Przekazania na ręce zlecającego analizy aktywności gryzoni, w oparciu o zebrane dane.
 3. Firma wykłada preparat deratyzacyjny przed dniem rozpoczęcia akcji i zbiera najróżniej 30 po zakończaniu Akcji deratyzacyjnej, we wskazanych adresach.
 4. Zleceniodawca, powinien poinformować odpowiednie osoby na terenie nieruchomości (np. gospodarz domu, ochrona), o fakcie przeprowadzania działań, w tym konieczności udostępnienia pomieszczeń. W jego gestii jest też przygotowanie nieruchomości zgodnie z treścią komunikatu Prezydenta Miasta Poznania.

§3 Cennik

 1. Promocyjny cennik akcji deratyzacyjnej kształtuje się następująco:
  1. Budynki wielorodzinne:
   1. deratyzacja jednego punktu (adresu) - jedna lub dwie piwnice; do 6 punktów poboru preparatu - 61,40
   2. deratyzacja jednego punktu (adresu) - trzy piwnice; do 12 punktów poboru preparatu - 72,40
   3. deratyzacja jednego punktu (adresu) - cztery piwnice; do 18 punktów poboru preparatu - 85,70
   4. deratyzacja jednego punktu (adresu) - pięć piwnic; do 24 punktów poboru preparatu - 99,00
   5. deratyzacja jednego punktu (adresu) - powyżej 5 piwnic ; powyżej 24 punktów poboru preparatu - 4,30 za każdy punkt - 30% ponad wartośc 99,00
  2. Budynki wielorodzinne - dopłata za halę garażową:
   1. Budynek - jedna lub dwie piwnice - 76,00
   2. Budynek - trzy piwnice - 95,00
   3. Budynek - cztery piwnice - 124,00
   4. Budynek - pięć piwnic - 190,00
   5. Budynek - powyżej 5 piwnic - 3,5 za każdy punkt - maksymalnie 350,00
   6. W przypadku garaży wielopoziomowych dolicza się 50% kosztu bazowego za każdy następy poziom.
  3. Szkoły , przedszkoli i pozostała instytucje edukacyjne i kulturalne - 125,00
  4. Budynki komercyjne (pakiet 30 karmników tekturowych) - 142,00; cena za kolejne karmniki 3,80.
  5. Pozostałe elementy akcji deratyzacyjnej:
   1. Uzupełnienie preparatu w trakcie trwania akcji - 49,00 (w przypadku budynków wielorodzinnych, 51,00 (w przypadku budynków edukacyjno-kulturalnych oraz budynków komercyjnych)
   2. Karmnik typu TUNEL - 29,00 (cena za szt)
   3. Zebranie preparatu i oznakowania po zakończaniu Akcji Deratyzacyjnej - 25,00
  6. Powyższe ceny są cenami netto. Należy do nich doliczyć 23% VAT
  7. O ostatecznej cenie deratyzacji decyduje liczba wyłożonych karmników. W przypadku, gdy będzie ona większa niż liczba założona z liczby wejść, koszt zostanie naliczony zgodnie z liczbą karmników

§4 Promocje i rabaty

 1. a. Promocja „Jedno zlecenie, wiele punktów” – przysługuje przy zleceniu zbiorowym wielu punktów (adresów) przesłanym przez zarządcę nieruchomości; w zależności od liczby punków wskazanych w zleceniu, w ramach promocji przysługują następujące rabaty
  1. Rabat 2,5% przy zleceniu 10- 30 punktów
  2. Rabat 5% przy zleceniu 31- 60 punktów
  3. Rabat 7,5% przy zleceniu 61-90 punktów
  4. Rabat 10% przy zleceniu powyżej 91 punktów
 2. Promocja „Zbiorcze rozlicznie” - obowiązuje dla wszystkich, którzy zdecydują się za wystawienie zbiorczego dokumentu (faktury) dla zlecenia zawierającego co najmniej 5 punktów - rabat wynosi 5 % wartości zlecenia
 3. Promocja „Szybko” – obejmuje wszystkie zlecenia złożone do dnia 25/04/2017 - rabat wynosi 5 %
 • Poszczególne promocje łączą się ze sobą
 • §5 Postanowienia końcowe

  1. Po zakończeniu akcji deratyzacyjnej, firma Frodo wystawi do każdego zlecenia fakturę VAT, płatną w terminie 7 dni od daty wystawienia.
  2. W przypadku opóźnienia w płatności, firma Frodo zastrzega sobie możliwość doliczenia odsetek ustawowych za zwłokę.
  3. Dla każdego adresu zostanie przygotowany „protokół deratyzacji w ramach akcji deratyzacyjnej”, który zostanie przesłany drogą mailową na adres zleceniodawcy.
  4. Administratorem danych osobowych jest FRODO Leszek Teschner z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jana Brzechw 2. Dane zebrane w trakcie realizacji zlecenia "Akcja Deratyzacyjna 2017" są przetwarzane w celu świadczenia usług deratyzacji, dezynsekcji, dezynfekcji i usług pokrewnych. Zleceniodawcy przysługuje prawo dostępu do treści podanych danych, ich poprawiania oraz prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania.